niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Do trzech razy sztuka...

Do trzech razy sztuka…

Jakiś czas temu Redakcja dotarła do informacji, że pracownikom ratusza zostały przyznane nagrody/dodatki za rok 2020 z tytułu zwiększenia zadań związanych z covid – 19, a także z innych tytułów. Był to rok szczególnie trudny finansowo dla samorządów, więc pracownicy UM i słupszczanie mają prawo wiedzieć, ile i jak wydano pieniądze publiczne. Z zapytaniem w tej sprawie Redakcja zwrócila się do Urzędu Miasta.

Polityce nagradzania pracowników samorządowych stanowi istotny element wiedzy o oszczędnym i rzetelnym gospodarowaniu „wspólnym groszem”. Transparentność wydatkowania środków publicznych (zarówno z budżetu miasta jak i innych źródeł) w tym nagradzania pracowników samorządowych, jest bez wątpienia warunkiem prawidłowo funkcjonującej administracji.

Obiektywnie rzecz biorąc, pracownicy samorządowi nie mogą uzyskać nagrody z jakiegokolwiek powodu. Nagradzać można tylko za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej” (stanowi o tym art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych). Szerokie i niedookreślone pojęcie „szczególnych osiągnięć w pracy zawodowej” pozostawia dużą uznaniowość, dlatego niezbędne jest sprawowanie społecznej kontroli nagradzania – czy nagrody faktycznie są przyznawane za owe szczególne osiągnięcia. Równie ważne jest uzasadnienie wypłacania dodatków.

Zapytaliśmy w marcu i w kwietniu o to, kto (stanowiska, bez imion i nazwisk), jakie kwoty, z jakiego tytułu i z jakiego źródła finansowania otrzymał nagrody. Odpowiedziano nam dwukrotnie, że nie było żadnych nagród. Zapytaliśmy więc po raz trzeci, ale jednocześnie poinformowaliśmy, że jesteśmy w stanie udowodnić fakt przyznania nagród/ dodatków. Wskazaliśmy równocześnie na treść art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, który przewiduje: „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Tym razem w odpowiedzi na zapytanie Redakcji, poproszono o przedłużenie terminu jej udzielenia do 31 lipca 2021 ze względu na koniecznosć zebrania niezbędnych informacji.

28 lipca UM przekazał informację o wszystkich nagrodach i dodatkach.

Wątpliwości może budzić m. in. ogólne uzasadnienie przyznania nagród/dodatków, niewskazanie źrodla finansowania dodatków specjalnych za zwiększenie zadań związanych z covid-19, błędy w zapisie dat i powtórzenia.

Redakcja będzie wyjaśniać powstałe wątpliwości.

Antoni Michał Górecki

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...