niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Nowy ośrodek opieki psychologiczno - terapeutycznej dla dzieci i młodzieży już działa

Nowy ośrodek opieki psychologiczno – terapeutycznej dla dzieci i młodzieży już działa

W Słupsku otwarto Poradnię Psychologiczno – Terapeutyczną dla Dzieci i Młodzieży, która działa w strukturze Centrum Zdrowi Psychicznego. Poradnia mieści się w zrewitalizowanej kamienicy Otto Freundlicha przy ul Tuwima 34. Poradnia oferuje dzieciom i młodzieży wsparcie zespołu specjalistów- psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych w ich najbliższym otoczeniu. Jej funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

W Polsce – jak podkreślał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk – opieka psychiatryczna – zwłaszcza dla dzieci i młodzieży – nie jest dobrze zorganizowana. Świadczy o tym brak miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla młodych pacjentów. Trafiają oni na oddziały dla dorosłych, co pogarsza ich sytuację, podobnie jak brak lekarzy psychiatrów oraz wzrastające tempo życia i pandemia. Samorząd województwa pomorskiego postanowił rozwiązać ten problem na miarę swoich możliwości. W kooperacji z dyrektorami szpitali psychiatrycznych specjaliści w samorządzie wojewódzkim napisali program pod kierunkiem wicemarszałek Agnieszki Kapały – Sokalskiej. Zakłada on tworzenie tworzenie nowych oddziałów dziecięcych w szpitalach psychiatrycznych ( np. w Starogardzie Gdańskim) oraz tworzenie poradni psychologiczno – terapeutycznych. Słupska poradnia jest szóstą w województwie.

W wielu przypadkach nie jest potrzebna hospitalizacja. Jest potrzebna rozmowa , jest potrzebny kontakt, jest potrzebne miejsce , w którym można znaleźć pomoc – mówił marszałek M. Struk

Jest on tutaj szczególnie potrzebny z uwagi na to, że w powiatach, które graniczą ze Słupskiem, jak i w Słupsku, takiego ośrodka nie było. – wyjaśniała wicemarszałek Agnieszka Kapała – Sokalska. Na szczęście nie ma w tym względzie rejonizacji, zatem dzieci i młodzież, która takiej pomocy będzie potrzebowała może z tego ośrodka skorzystać.

Z poradni mogą korzystać dzieci i młodzież do 18. roku życia lub 21. roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej oraz ich rodziny opiekunowie prawni lub inne osoby stanowiące wsparcie społeczne pacjenta. Pomoc udzielana w Poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży z wszelkimi problemami natury psychologicznej, ale niewymagającymi interwencji lekarza psychiatry i farmakoterapii. Obejmuje ona takie zakresy jak: problemy komunikacyjne z rówieśnikami, w nawiązywaniu relacji, trudności szkolne, wychowawcze, problemy rodzinne, trudności wynikające z obecnej sytuacji związanej z pandemią (poczucie samotności, izolacji, problemy z nauką zdalną), zaburzenia rozwojowe, adaptacyjne, lękowe, psychosomatyczne, odżywiania, snu, zachowania autodestrukcyjne, zachowania impulsywne, agresja, depresja.

Ośrodek powinien zapewnić pierwszą poradę w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia się do ośrodka – podkreślała wicemarszałek województwa.

Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego Danuta Wawrowska zwróciła uwagę na starania dyrektora Centrum Zdrowia Psychicznego Krzysztofa Sikorskiego, który zabiegał o taki ośrodek poza obiektem szpitala. Taka lokalizacja ułatwia dostepność świadczeń i tworzy lepszą atmosferę spotkań pacjentów z terapeutami. Pomysł został doceniony przez władze regionu, czego dowodem jest działająca od 1 października poradnia psychologiczno – terapeutyczna.

Zgłoszenia obejmują cale spektrum zaburzeń psychicznych u dzieci. Kalendarz zapełnia się w szybkim tempie, odbieramy bardzo dużo telefonów. Zapotrzebowanie jest ogromne. Spodziewaliśmy się, telefonów będzie dużo, ale nie aż tak – wyjaśniała kierownik ośrodka Agnieszka Jaworska – Kołatka. To, że mamy 7 dni na przyjęcie dziecka sprawia, że w najbliższych dniach czeka nas wielkie wyzwanie.

Porady są bezpłatne, finansowane przez NFZ. Nie jest wymagane skierowanie. Poradnia jest czynna w poniedziałki i czwartki od godz. 11.00 do 20.00, we wtorki i środy od godz. 8.00 do 16.00, w w piątki od godz. 8.00 do 14.00. Z Poradnią można się kontaktować osobiście, telefonicznie pod nr 59 307 07 37 lub mailowo pppdm@psychiatria-slupsk.pl

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...