niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Maseczki i zakazy zgromadzeń jednak bezprawne

Maseczki i zakazy zgromadzeń jednak bezprawne

Jak pokazuje ugruntowane już orzecznictwo sądów rejonowych w regionie nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką oraz zakazy zgromadzeń były bezprawne i w związku z tym dochodzi do uniewinnień lub odmowy wszczynania postępowań sądowych.

W sprawie kilku kibiców Gryfa Słupsk, którzy niestrudzenie pomimo licznych ograniczeń podążali na wiosnę 2021 r. za swoją drużyną piłkarską na mecze, były wnoszone do pomorskich sądów rejonowych wnioski o ukaranie za naruszanie zakazów określonych w rozporządzeniach antycovidowych Rady Ministrów, tj. nakazu zakrywania ust i nosa oraz zakazu udziału w zgromadzeniach. W sprawach wniosków o ukaranie złożonych przez Policję  do Sądu Rejonowego w Wejherowie Sąd orzekał w chwili, gdyż powyższe zakazy i nakazy zostały zmienione kolejnym rozporządzeniem i w związku z czym zastosowane zostały przepisy względniejsze dla sprawcy. Sąd ten odmawiał wszczynania postępowań w sprawie wykroczeń. W jednym z uzasadnień przywołany został wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1.07.2021 r. (sygn. akt IV KK 238/21), w którym stwierdzone zostało, że zakazy i ograniczenia nakładane w rozporządzeniach są bezprawne, gdyż takie akty prawne powinny mieć formę ustawy. Identyczne orzeczenia wydawał w sprawie kibiców Gryfa Sąd Rejonowy w Stargardzie.

Także podobne wyroki/postanowienia wydawane były przez sądy z innych miast pomorskich. Obecnie kilka osób oczekuje na posiedzenia niejawne Sądu Rejonowego w Słupsku, podczas których jak wynika z przesłanych zawiadomień ma dojść do umorzenia ich postępowań.

W praktyce, w czasie kiedy obowiązywał obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej na otwartym terenie oraz obowiązywał zakaz zgromadzeń publicznych, wystarczyło odmówić przyjęcia mandatu, następnie złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego i gdy już dochodziło do rozpoznania sprawy przez sąd w normalnym trybie zastosowanie miały przepisy względniejsze dla sprawcy, tj. nieprzewidujące karalności za te wykroczenia.

Najbardziej znanym mieszkańcem Słupska, który podjął się nierównej walki z bezprawnymi przepisami antycovidowymi był właściciel klubokawiarni „Duo Cafe” z ul. Szczecińskiej w Słupsku. Nakładane na niego były wielotysięczne kary finansowe, odbywały się liczne kontrole za to tylko, że chciał prowadzić swoją działalność gospodarczą i móc płacić podatki.

Na naszym łamach będziemy publikować dalsze losy słupszczan zmagających się z licznie narzuconymi ograniczeniami w życiu społecznym i zawodowym, którzy starali się tylko normalnie funkcjonować.

Sebastian Laskowski

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...