niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne ZIM I KONSERWATOR ZABYTKÓW ROZBIEŻNIE O ZABEZPIECZENIU ELEMENTÓW ZABYTKOWEGO MAGAZYNU

ZIM I KONSERWATOR ZABYTKÓW ROZBIEŻNIE O ZABEZPIECZENIU ELEMENTÓW ZABYTKOWEGO MAGAZYNU

Jednym z zagadnień poruszonych na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM dot. węzła transportowego było zabezpieczenie elementów dawnego zabytkowego budynku spedycji. Jego rozbiórka rozpoczęła się w styczniu 2021 r. Rozbiórka była konieczna w związku z budową węzła transportowego.

Zdaniem członków komisji elementy z rozbiórki zabytkowego magazynu nie są właściwie zabezpieczone. Od roku działają na nie czynniki atmosferyczne, a ich sposób składowania pozwala sądzić, że ulegną częściowej degradacji zanim dojdzie do wmontowania ich w konstrukcję nowego budynku dworca. ZIM zapewniał wielokrotnie, że elementy obiektu zostały należycie zabezpieczone.

Odnosząc się do tematu, podczas posiedzenia komisji Dyr ZIM J. Borecki zapewniał:

Ta konstrukcja została zdemontowana, wypiaskowana i zakonserwowana preparatami, które pozwolą ją postawić i pomalować. Nikt by sobie nie pozwolił, żeby ona teraz niszczała.

Opinię dyrektora J. Boreckiego potwierdził zastepca dyr ZIM T. Orłowski :

Konstrukcja drewniana , którą wbudowujemy w nowy obiekt, wymagała zabezpieczenia. Bez tego ten obiekt nie przetrzymałby ostatniej zimy. Wojewódzki konserwator zabytków wydał nam nakaz zabezpieczenia tych konstrukcji. Zostały one rozebrane, wypiaskowane jak powiedział dyrektor i zakonserwowane preparatem.

Poznaliśmy opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Delegatury w Słupsku wydaną 30 grudnia 2021 r. w sprawie zabezpieczenia materiałów z rozbiórki budynku zabytkowego magazynu. Stanowisko konserwatora jest jednoznaczne i …rozbieżne ze stanowiskiem ZIM: na podstawie zdjęć stwierdza, że zdemontowane elementy drewniane i ceramiczne nie są właściwie zabezpieczone. Powinny zostać owinięte szczelnie folią i złożone pod zadaszeniem (magazyn, wiata). Ponadto zostaliśmy poinformowani, że panujące warunki atmosferyczne zagrażają rozebranym elementom drewnianym i ceramicznym, co może skutkować powstaniem korozji biologicznej w drewnie i brakiem możliwości ich wbudowania w nowy budynek dworca.

Krystyna Mazurkiewicz – Palacz ze słupskiej Delegatury Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poinformowała nas, że niestety obiekt dawnego magazynu nie jest wpisany do rejestru zabytków. To skutkuje tym, że konserwator zabytków nie ma instrumentów prawnych, aby wyciągać konsekwencje od inwestora, jednak Miasto Słupsk jako zleceniodawca powinno wpływać na wykonawcę, by prawidłowo zabezpieczył materiały budowlane.

Myśmy wysłali informację, że zabezpieczenie jest wykonane niepoprawnie i że trzeba to zmienić. Teraz musi zareagować komisja rewizyjna, która oglądała zabezpieczenia Mam nadzieję, że coś takiego się stanie. Jeśli nie, to my ze swej strony będziemy pisać do inwestora i wskazywać, że zabezpieczenie jest wykonane niepoprawnie – poinformowała p. kierownik Delegatury PWKZ.

Inwestor, wykonawca i nadzór budowlany – to podmioty, które odpowiadają za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia elementów budowlanych przeznaczonych do montażu w nowym budynku dworca autobusowego. Skoro dotychczasowe i dalsze nieprawidłowe zabezpieczenie elementów dawnego magazynu może skutkować brakiem możliwości ich wbudowania w nowy budynek dworca, wskazane byłoby przed zamontowaniem przeprowadzenie ekspertyzy, czy mogą być ponownie użyte. Ekspertyza to dodatkowy wydatek wynikający z nieprawidłowego zabezpieczenia materiałów budowlanych.

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...