niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Niegospodarności PGM sp. z o.o. ciąg dalszy

Niegospodarności PGM sp. z o.o. ciąg dalszy

Z Redakcją skontaktowali się zbulwersowani członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Chopina 15. W ich Wspólnocie zostało zlicytowane przez komornika sądowego mieszkanie dłużnika, ale na jej konto nie wpłynie ani złotówka.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. zarządzało od samego początku Wspólnotą Mieszkaniową Chopina 15 – do dnia 31 grudnia 2020 r. Wspólnota posiadała dłużnika za należności czynszowe na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Około połowa tych należności stwierdzona została tytułem wykonawczym w postaci nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 27.10.2016 r. Sprawa trafiła nawet do Komornika Sądowego Andrzeja Śniegockiego z wniosku radcy prawnego zatrudnionego w Spółce, ale z uwagi na bezskuteczność egzekucji w czerwcu 2018 r. została umorzona. Zdziwienie Wspólnoty było ogromne, gdy w październiku ub.r. dowiedzieli się, że komornik Anna Dądera-Stukan dokonała skutecznej egzekucji z nieruchomości i przysądzenia własności na rzecz nabywcy. Z uwagi na upływ czasu Wspólnota nie wzięła udziału w licytacji i nie będzie uczestniczyć w podziale środków.

Za wszystko winią PGM sp. z o.o., Dział Windykacji Spółki i radcę prawnego, który obsługuje Spółkę. Wspólnota nie miała szansy przystąpienia do egzekucji, gdyż akta egzekucyjne zostały jej wydane dopiero po jej żądaniu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z połowy grudnia 2021 r. Akta te powinny być wydane wraz z zakończeniem umowy z chwilą wydania pozostałej dokumentacji Wspólnoty, a nie dopiero po pisemnym wezwaniu. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej przez 2,5 roku nie zrobiło nic ze sprawą dłużnika, nie składało także powództwa za roszczenia czynszowe nie objęte tytułem wykonawczym. Członkowie Wspólnoty uważają, że PGM chciał ukryć przed nimi swoją nieudolność, dlatego nie wydał akt egzekucyjnych. Gdyby Wspólnota otrzymała te akta w terminie, to by wzięła udział w podziale środków z egzekucji.

PGM w swojej odpowiedzi z dnia 10.01.2022 r. nie widzi w sprawie swojej winy. Stwierdza, że na podstawie tytułu wykonawczego można wszcząć egzekucję w ciągu 6 lat od ostatniej egzekucji. W kwestii akt sądowych dłużnika poinformował Wspólnotę, że ich nie posiada, a o pozew sprawy mogą wystąpić do Sądu.

Wspólnota rozważa wytoczenie powództwa przeciwko PGM sp. z o.o. o naprawienie szkody wyrządzonej brakiem windykacji należności.

Szanse Wspólnoty na odzyskanie choćby złotówki od dłużnika bliskie są zeru. Z podobnymi problemami boryka się wiele innych wspólnot z terenu miasta Słupska, które coraz częściej rozważają zmianę zarządcy/administratora ze spółki komunalnej na prywatnego przedsiębiorcę. Obecnie PGM sp. z o.o. zarządza ok. 860 (wg stanu na lipiec 2021 r.) wspólnotami mieszkaniowymi, ale liczba ta jest stale malejąca.

Antoni Michał Górecki

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...