niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Prawnik Miasta i PGM z problemami

Prawnik Miasta i PGM z problemami

Za nieetyczne postępowanie ze wspólnotami mieszkaniowymi administrowanymi jeszcze do niedawna przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku Rzecznik Dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie wystąpił do Dziekana o udzielenie radcy prawnemu reprezentujący także Miasto Słupsk ostrzeżeń dziekańskich.

Rzecznik Dyscyplinarny działający przy OIRP kilkukrotnie wystąpił do Dziekana Izby o udzielenie ostrzeżeń dziekańskich radcy prawnemu działającemu na zlecenia Miasta Słupska i Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty, które zarzuciły nieetyczne postępowanie panu mecenasowi to Długa 40, Mickiewicza 11, Zygmunta Augusta 72. Skargi złożyły także inne wspólnoty i dotyczą one m. in. braku rozliczenia się z dokumentami czy rażące zaniechania przy windykowaniu należności czynszowych. Postawa pana mecenasa miała kolosalny wpływ na decyzje wielu wspólnot o odejściu z PGM sp. z o.o.

Rzecznik Dyscyplinarny w swoich postanowieniach odmówił co prawda wszczęcia dochodzenia, jednakże stwierdził przy tym, że radca prawny dopuścił się deliktów dyscyplinarnych i za to skierował kilka wniosków do Dziekana OIRP o udzielenie ostrzeżeń dziekańskich. Zarzuty dotyczyły podjęcia się prowadzenia spraw sądowych przed Sądem Okręgowym w Słupsku przeciwko wspólnotom mieszkaniowym, mimo iż reprezentował je wcześniej w sprawach o zapłatę długów czynszowych wobec ich dłużników.

Cyt.: „W niniejszej sprawie fakt popełnienia deliktu dyscyplinarnego jest oczywisty. Radca prawny …. ustosunkowując się do postawionych zarzutów w trakcie czynności wyjaśniających nie zaprzeczył okolicznościom faktycznym podniesionym w skardze, lecz dokonał ich odmiennej oceny”.

Pan mecenas w odpowiedziach na wniesione skargi przywoływał osobę radnej Rady Miejskiej Słupska Renaty Stec (była pracownica PGM sp. z o.o.) i wiązał wniesienie skarg przez wspólnoty z faktem rozwiązania umowy z panią radną, co nie miało jakiegokolwiek związku z postępowanie prowadzonym przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym.

Poproszona o komentarz radna Renata Stec stwierdziła: „Niech Pan mecenas lepiej zajmie się swoją pracą zawodową, bo z tego co widzę, to ma liczne problemy a moją osobę niech zostawi w spokoju. Jeśli nie zaprzestanie pomawiania mnie przed zarządami wspólnot mieszkaniowych to rozważę poczynienie odpowiednich kroków prawnych wobec niego”.

Dziekan Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie jeszcze nie zajął stanowiska w przedmiocie wniosków Rzecznika Dyscyplinarnego.

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...