niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Rolnicy mają pretensje do radnego Jacka Szarana

Rolnicy mają pretensje do radnego Jacka Szarana

Rolnicy z powiatu słupskiego zarówno skupieni w NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, jak i ci niezrzeszenie mają liczne pretensje do radnego Rady Miejskiej Słupska z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Jacka Szarana. Główne zarzuty to bardzo mała ilość przetargów ofertowych na dzierżawy gruntów rolnych, przedłużanie dzierżaw spółkom rolnym i zamiar sprzedaż polskiej ziemi w ręce niemieckie.

W 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z hasłem obrony polskiej ziemi przed zagranicznym wykupem i wzmocnieniem pozycji polskiego rolnika. Niestety z tych haseł nie przetrwało nic do chwili obecnej. Radny Jacek Szaran od niedawna z partyjnego klucza pełni obowiązki Dyrektora w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim. Według oświadczenia majątkowego radnego dochód jego na dzień 31.12.2021 r. z tytułu pracy w KOWR wyniósł 175.098,81 zł.

Najważniejszymi zarzutami do niego są: bardzo mała liczba przetargów ofertowych dla rolników indywidualnych, przedłużanie umów dzierżaw spółkom rolnym gospodarującym na tysiącach hektarów i to w samym powiecie słupskim oraz zamiar sprzedaży 133 ha gruntów rolnych wraz z zabudowaniami na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – spółki z kapitałem niemieckim z terenu Gminy Główczyce. W sprawie tej sprzedaży słali już swoje apele do wojewody pomorskiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Grunty te położone są w miejscowości Rzechcino w Gminie Potęgowo przy nowobudowanej drodze ekspresowej S6 i planowanym w tym miejscu węźle transportowym. Po oddaniu trasy S6 do użytku wielce prawdopodobne, że dojdzie do gwałtownego wzrostu wartości tej działki rolnej.

Na zadane przez Redakcję pytania o planowaną sprzedaż Rzecznik Prasowy KOWR Karolina Gaweł odpowiedziała, że:

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lub części (…), jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi

 oraz, że: 

działająca przy Oddziale Terenowym w Pruszczu Gdańskim Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała realizację procedury sprzedaży w trybie pierwszeństwa w nabyciu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości.

Wg Rzecznika obecnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie zgody Ministra na przeznaczenie do sprzedaży ww. nieruchomości rolnych, a w przypadku wyrażenia zgody przez Ministra zostanie zlecony do wykonania operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości.

Wobec powyższego rolnicy z powiatu słupskiego nie składają broni i będą bronić tej ziemi przed sprzedażą, jak i innych nieruchomości rolnych. Podkreślają, że z jednej strony Polska domaga się reparacji wojennych od Niemiec, a z drugiej oddaje im zapewne za półdarmo najcenniejsze grunty. Zasugerowali także, że transakcja ta powinna być objęta „tarczą antykorupcyjną”, czyli prewencyjnymi działaniami osłonowymi ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.Warto zaznaczyć w tym miejscu, że Powiatowa Izba Rolnicza w Powiecie Słupskim, w której zasiadają rolnicy z całego powiatu negatywnie zaopiniowała tą sprzedaż.

Rolnicy zapowiadają zdecydowane protesty zarówno pod biurem poselskim posła Piotra Müllera, którego najbliższym współpracownikiem pozostaje radny Jacek Szaran, jak i przed siedzibą KOWR przy ul. 3-go Maja w Słupsku. Rolnicy są rozgoryczeni postawą młodego działacza PiS. Najpierw pokładali duże nadzieje w pośle Piotrze Müllerze, potem gdy on zawiódł nie robiąc nic w ich sprawie, nadzieje swoje przekierowali na młodego i wydawało się perspektywicznego Jacka Szarana i tu także spotkał ich duży zawód. Jak zdecydowanie zapowiedzieli, nie będą już więcej głosować na ugrupowanie, które ich zwyczajnie oszukało.

Bożena Bugańska

komentarz Antoni Michał Górecki

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...