niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Bez kategorii Radna Anna Rożek pod lupą Marszałka Województwa

Radna Anna Rożek pod lupą Marszałka Województwa

Na biurko Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka trafiła skarga jednego z mieszkańców na pracownika Biura Zamiejscowego w Słupsku Annę Rożek – radną Rady Miejskiej Słupska. Skarga dotyczy zasiadania przez nią Radzie Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska „Moje Miasto Słupsk”, która od wielu lat prowadzi działalność na mieniu komunalnym miasta Słupska.

Czarne chmury zbierają się nad słupską Platformą Obywatelską z powodu działalności dwójki radnych Pawła Szewczyka i teraz Anny Rożek. W dniu 25.10.2022 r. do Rady Miejskiej w Słupsku wpłynął wniosek o wygaszenie mandatu radnego Rady Miejskiej Słupska Pawła Szewczyka, z którym w zażyłych relacjach politycznych pozostaje Anna Rożek. Po tym wniosku na biurko Marszałka Mieczysława Struka złożona została skarga na działalność radnej Anny Rożek.

Pan Paweł Szewczyk jak już wspominaliśmy w artykule pt. „Mandat radnego Pawła Szewczyka do powtórnego wygaszenia” z dn. 26.10.2022 r. przez wiele lat był Prezesem Zarządu Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska „Moje Miasto Słupsk”, która od wielu lat prowadzi działalność na mieniu komunalnym miasta Słupska poprzez kompleksowe usługi sprzątania budynków PGM sp. z o.o. przy ul. Tuwima 4, Prusa 6, Niemcewicza 15 i Plac Zwycięstwa 4, za które od 1.11.2018 r. do 31.03.2020 r. fundacja pobrała wynagrodzenie w astronomicznej kwocie 394.830,00 zł.

W dniu 30.10.2019 r. wg Krajowego Rejestru Sądowego w Radzie ww. Fundacji zasiadła radna Anna Rożek. Rada fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym. Zgodnie z informacją z odpisu z KRS Fundacji (rubryka 3 – cel działania organizacji): „Celem fundacji jest wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw mających za zadanie poprawę stanu technicznego oraz walorów estetycznych i użytkowych budynków wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz tworzących wspólnoty mieszkaniowe” – w skrócie sprzątanie klatek wspólnot mieszkaniowych i siedziby  Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. W Spółce tej do niedawna zatrudniony był radny Paweł Szewczyk, dzięki czemu Fundacja ta mogła być uprzywilejowana w zakresie otrzymywanych zleceń.

Jak wynika z oświadczenia majątkowego radnej Anny Rożek z tytułu zasiadania w Radzie Fundacji nie pobiera ona żadnego wynagrodzenia, ale sam fakt, że Fundacja ta przez wiele lat czerpała ogromne zyski ze sprzątania siedziby PGM sp. z o.o. kładzie się cieniem na jej działalność.

Zapytana o komentarz w sprawie radna Anna Rożek odpowiedziała:

Nie będę komentować pomówień.

Poproszony o komentarz w sprawie poseł Zbigniew Konwiński unikał kontaktu ( nie odbierał telefonu, nie odpowiadał na wysłane wiadomości).

Co zrobi w tej sytuacji Marszałek Mieczysław Struk i Platforma Obywatelska? O tym poinformujemy na naszych łamach.

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...