niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Wezwanie do zwolnienia dyr.ZIM. Co zrobi Prezydent Słupska?

Wezwanie do zwolnienia dyr.ZIM. Co zrobi Prezydent Słupska?

Do Prezydent Słupska i do radnych wpłynęło wezwanie do niezwłocznego zwolnienia J. Boreckiego, dyr. Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Wezwanie złożyła Słupska Inicjatywa Obywatelska. Pismo trafiło do informacji Wojewody Pomorskiego i NIK.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej jest jednostką organizacyjną Miasta Słupsk. To nakłada na dyr ZIM pewne ograniczenia, dot. m in. zatrudnienia czy pełnionych funkcji. SIO! wskazuje, że dyrektor ZIM mimo to, pełnił funkcje związane z nadzorem jako inspektor i kierownik budów na podstawie umów zlecenia. Jak wynika z oświadczenia majątkowego za 2021 r. J. Borecki osiągnął przychód w kwocie 37 tys. 586 zł 52 gr . Dyrektor ZIM zaznaczył, że umowy te nie kolidują z pracą wykonywaną w ZIM. Zdaniem SIO! nie jest to prawdą, gdyż nadzorował inwestycje, gdzie organem wydającym decyzje budowlane różnym podmiotom był Prezydent Słupska. Przykładem są budynki mieszkaniowe wielorodzinne przy ul Szczecińskiej (teren po SAFO).

Podstawą wezwania SIO! są zapisy prawne. W art. 2 pkt 3 ustawy z dn 21 .11. 2008 o pracownikach samorządowych czytamy:

Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, jednostek pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. na stanowiskach kierowniczych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 wspomnianej ustawy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym , w tym kierowniczym stanowisku nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach swoich obowiązków służbowych. Zdaniem SIO! z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku dyrektora ZIM, co wywołuje podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Słupska Inicjatywa Obywatelska jest zdania, że wobec sprawowania nadzoru nad infrastrukturą miejską w ramach pracy na stanowisku dyrektora ZIM, podejmowane przez J Boreckiego zlecenia jako inspektora nadzoru pozostają w sprzeczności z jego zatrudnieniem.

W art 30 ust. 2 wspomnianej ustawy znajduje się zapis, z którego wynika, że:

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów , o których mowa w ust. 1 niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia stosunek pracy w trybie art. 52 par.2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się ze stanowiska.

Jeśli prezydent Słupska nie podejmie decyzji zgodnie z zapisami ustawy, SIO! zapowiedziało podjęcie kroków prawnych w celu wyekzekwowania zwolnienia dyr J. Boreckiego.

Problem z dodatkowym zatrudnieniem pojawił się po raz pierwszy w roku 2014, kiedy J. Borecki był zastępcą ówczesnego dyrektora ZIM i wydawał decyzje jako urzędnik, a jednocześnie zarabiał prywatnie u inwestora (przykładem zjazd do budynku po dawnym klubie Parnas). Wówczas władze Słupska i przełożony obecnego dyrektora nie widzieli problemu.

Na problem ponownie zwróciła uwagę podczas kwietniowej sesji RM radna Anna Rożek. Pytana o to przez dziennikarzy prezydent Słupska w mediach odpowiedziała, że:

Dyr J. Borecki jest inżynierem. Co robi po godzinach pracy w urzędzie, to jego sprawa. Nie widzę tu konfliktu interesów.

Słupska Inicjatywa Obywatelska uważa, że dodatkowe prace dyr J. Boreckiego powinny być sprawą prezydent Słupska. W obecnej kadencji wyniki kontroli inwestycji miejskich nadzorowanych przez ZIM (kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną m. in dot. schroniska dla zwierząt, MCK, węzła transportowego) wypadają negatywnie. Członkowie komisji wskazują w nich na liczne uchybienia dot nadzoru. Na jakość innych wykonywanych inwestycji skarżą się także mieszkańcy. Radni Renata Stec i Bogusław Dobkowski wielokrotnie zabierają w tej spawie głos podczas sesji RM. Zastanawiają się, czy dodatkowe zajęcia wpływają negatywnie na obowiązki służbowe dyrektora? W jakich godzinach dyrektor wykonuje pracę dodatkową, skoro przynajmniej do godz. 15 pracuje w ZIM? Czy funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy sprawuje w godz. pracy w ZIM?

To nie jedyny kłopot dyr ZIM. Słupska Inicjatywa Obywatelska SIO! złożyła do Prokuratury Okręgowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. O sprawie pisaliśmy 23 października i 8 listopada. Słupska Inicjatywa Obywatelska otrzymała 4 listopada br. informację, że zostało wszczęte śledztwo w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Miastu Słupsk poprzez nielegalne położenie światłowodu na szeregu ulic miasta w nieustalonym okresie. Jest to czyn art. 296 par.1 kk. Przed podjęciem decyzji na zlecenie prokuratury sprawą zajmował się Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KM Policji w Słupsku.

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...