niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Czy majątek Bronisława Bajcara wróci do Bronisława Bajcara?

Czy majątek Bronisława Bajcara wróci do Bronisława Bajcara?

Upadający znany słupski producent stolarki PCV Bronisław Bajcar dokonał sprzedaży najwartościowszych składników swojego majątku, tym samym uniemożliwił ponad 160 wierzycielom i ok. 100 pracownikom zaspokojenia ich roszczeń finansowych. Za sprawę wzięła się Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku (sygn. akt IX GC 216/22) prowadzone jest z powództwa Prokuratury Okręgowej w Słupsku postępowanie przeciwko GLASS TRADING sp. z o.o. (uprzednio ALU-POLI Front sp. z o.o.), ALU FRONT sp. z o.o., UNIGLASS sp. z o.o.  (uprzednio POLI FRONT sp. z o.o. i PROMPER INVEST sp. z o.o. postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności 6 umów notarialnych dotyczących przeniesienia własności oraz innych praw majątkowych do nieruchomości przy ul. Portowej 7 w Słupsku, na których kiedyś prowadzona była działalność produkcyjna. Najpierw Bronisław Bajcar w dn. 21.05.2020 r. na mocy 4 aktów notarialnych sprzedał wszystkie swoje nieruchomości przy ul. Portowej na rzecz spółek utworzonych w dn. 13.05.2020 r. z kapitałem zakładowym zaledwie po 5.000,00 zł każda, a potem spółki te przeniosły własność wszystkich nieruchomości na rzecz PROMPER INVEST sp. z o.o.

W ocenie Prokuratury kwestionowane umowy podpisane zostały w celu popełnienia przestępstwa udaremnienia wykonania orzeczenia sądu/zaspokojenia swojego wierzyciela przez zbywanie składników swojego majątku (art. 300 § 2 i 3 Kodeksu karnego).

Z całej tej sprawy największe zadowolenie wyrażają pracownicy upadłego przedsiębiorcy, którzy poza tylko jednym przypadkiem na ok. 100 nie otrzymali żadnego świadczenia z tytułu swojej pracy (tylko 1 pracownik otrzymał wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Jednocześnie wyrażają swoje zaniepokojenie, że powództwo nie obejmuje najpierw umowy darowizny lokalu użytkowego (dawna dyskoteka Miami Nice) położonego przy ul. Jedności Narodowej 4-5 w Słupsku na rzecz swojego syna i siostry, którzy następnie dokonali sprzedaży tej nieruchomości znanemu małżeństwu słupskich restauratorów.

Redakcja przypomina, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 marca 2021 r. ogłosił upadłość dłużnika Bronisława Bajcara prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BAJCAR”, a na syndyka wyznaczył Grant Finance sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, która dokonuje obecnie sprawdzenia i sumowania zgłoszonych wierzytelności oraz oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Gdańsku w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktów notarialnych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w przypadku powodzenia opisanego powyżej powództwa słupskiej Prokuratury może dojść do zaspokojenia wszystkich roszczeń pracowniczych.

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...