niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Włożyli ogromne pieniądze, by wyremontować zrujnowane lokale. Czy mogą liczyć na większą...

Włożyli ogromne pieniądze, by wyremontować zrujnowane lokale. Czy mogą liczyć na większą bonifikatę przy wykupie?

Czy na zwiększenie poziomu bonifikaty przy wykupie mieszkania mogą liczyć słupszczanie podnoszący znacząco standard lokali za własne pieniądze? Petycja w tej sprawie trafiła do RM.

Średni czas oczekiwania w kolejce na mieszkanie komunalne w Słupsku z listy mieszkaniowej wynosi od 5 do 7 lat. Jeśli oczekujący na liście mieszkaniowej chce przyspieszyć sobie proces przyjęcia mieszkania – ma taką możliwość. Jest nią wzięcie mieszkania do remontu na własny koszt. Dzięki temu skraca sobie znacznie czas oczekiwania. W takiej sytuacji wynosi on od miesiąca do dwóch miesięcy. Po wykonaniu remontu i podpisaniu umowy najmu ma prawo wystąpić z wnioskiem o wykup lokalu.

Na posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji rozpatrywano petycję mieszkanki Słupska, która wystąpiła do radnych o zwiększenie uchwalonej przez nich bonifikaty dla osób remontujących mieszkania na własny koszt. Swoją petycję słupszczanka uzasadniała tym, że tak jak wielu mieszkańców otrzymała zrujnowane mieszkanie do remontu, włożyła w remont wiele pieniędzy i doprowadziła do znacznego podwyższenia standardu lokalu. W momencie wyrażenia chęci wykupu mieszkania rzeczoznawcy dokonali wyceny według stanu obecnego, nie uwzględniając na jej korzyść poniesionych kosztów remontu. Zdaniem autorki petycji w takich przypadkach miasto powinno zwiększyć poziom bonifikaty. Czy to możliwe?

Z informacji uzyskanych w PGM wynika, że jeśli przyszły najemca decyduje się na wzięcie lokalu do remontu, to najpierw podpisuje umowę na remont. W tej umowie określa się jakie podstawowe prace musi wykonać i w jakim czasie. Po wyznaczonym terminie inspektorzy sprawdzają zakres wykonanych prac (nie faktury, ponieważ wiele prac lokator może wykonać we własnym zakresie). Jeśli wszystko się zgadza, podpisywana jest umowa o najem. Wszelkie późniejsze prace wynikające z tzw. fantazji najemcy są jego prywatną sprawą. Jeśli taki najemca złoży wniosek o wykup mieszkania na własność, a nie jest to mieszkanie z zasobu wyłączonego do sprzedaży, rzeczoznawca przy wycenie wartości lokalu oblicza jego wartość w danym momencie. Poniesione przez niego koszty remontu przed podpisaniem umowy najmu nie będą wliczane, ponieważ koszty remontu były jakby promesą za skrócenie czasu oczekiwania na mieszkanie i otrzymania go poza kolejką. A co z kosztami poniesionymi w trakcie trwania umowy najmu lokalu?

Jeśli po podpisaniu umowy najemca wykonywał w trakcie zamieszkiwania prace polepszające jego warunki i miał na to zgodę właściciela czyli zgodę PGM, to rzeczoznawca przy wycenie wartości mieszkania odlicza poniesione koszty. Ma do tego odpowiednie narzędzie w postaci współczynników korygujących. Jeśli najemca nie miał zgody PGM na przeprowadzane prace – to poniesione koszty nie będą uwzględniane przy wycenie wartości mieszkania.

Podczas posiedzenia Komisji głosy radnych w sprawie bonifikaty były podzielone; jedni opowiadali się za utrzymaniem dotychczasowych zapisów w uchwale ( bonifikata 80% ), inni popierali postulat podniesienia poziomu bonifikaty, ponieważ miastu brakuje pieniędzy na remonty i UM deklaruje chęć wychodzenia ze wspólnot. Zapewne podwyższenie bonifikaty oznacza w krótkiej perspektywie mniejsze wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży majątku. W dalszej perspektywie może okazać się korzystne, ponieważ ciężar utrzymania lokali i budynków wspólnotowych zostaje przeniesiony w większym zakresie na właścicieli i odciąża miasto.

Warto, by najemcy lokali komunalnych pamiętali także o obowiązującej od 2021 roku zmianie w ustawie o prawie lokatorów. Dotyczy ona umów najmu podpisywanych po kwietniu 2021. Ustawa zawiera specjalny wzór i nakazuje badać dochody i stan majątkowy najemcy. Jeżeli następuje przekroczenie wyniku określonego wzorem, to podnosi się wysokość czynszu, czasem wielokrotnie. W ustawie jest jeszcze jeden ważny zapis: jeśli są samotne osoby, które zajmują bardzo duże mieszkania komunalne, miasto może wypowiedzieć umowę najmu i przenieść tę osobę do mniejszego lokalu, chyba, że najemca zdecyduje się na wykup.

Bożena Bugańska

Komentarz SIO! – Antoni Michał Górecki

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...