niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Polska ziemia dla polskich rolników

Polska ziemia dla polskich rolników

Pod hasłem Polska ziemia dla polskich rolników rolnicy z województwa pomorskiego spotkali się w Słupsku, by przedstawić swoje problemy i postulaty władzom KOWR. Zapowiedzieli, że jeśli nie zostaną spełnione do września, trzeba liczyć się z „ pospolitym ruszeniem” i blokadami dróg. W spotkaniu uczestniczył zastępca dyr. generalnego KOWR Jan Białkowski, dyr. OT KOWR Pruszcz Gdański Jacek Szaran i wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski.

Rolnicy pomorscy zarzucają władzom KOWR nieprawidłowości w rozdysponowywaniu polskiej ziemi. Uważają, że priorytet mają spółki z kapitałem zagranicznym, a gospodarstwa rodzinne są dyskryminowane, między innymi przez procedury przetargowe, zwłaszcza licytacyjne. Wśród postulatów do zrealizowania znalazł się zapis o zwiększenie przetargów ofert pisemnych i nieprzedłużanie umowy dla spółki ARTS w Janowicach, która doprowadziła gospodarstwo do ruiny.

Janowice

Na liście postulatów znalazł się zapis o zawarciu ugód i cofnięciu wypowiedzianych umów dzierżaw ziemi w szczególności tych, których czynsze były nieprawidłowo zawyżane albo zawyżana była klasa gruntów , a niedopłata miała miejsce w latach klęsk żywiołowych lub COVID. Rolnicy domagają się także sprzedaży gruntów dla polskich rolników z powiatu kartuskiego, którzy ubiegają się od kilkunastu lat o pierwokup, a także wygospodarowania na potrzeby powiększenia gospodarstw rodzinnych w powiatach lęborskim, słupskim i kartuskim 5000 ha z kończących się w latach 2023 – 2025 umów ze spółkami, które w tych powiatach dzierżawią grunty. Rolnicy żądają zakazu przedłużania umowy dzierżawy dla spółek prawa handlowego , dzierżawiących grunty z zasobu Skarbu Państwa , które w ciągu ostatnich 5 lat zbyły udziały na rzecz innych podmiotów. Ostatni postulat dotyczy polubownego załatwienia spraw rolników będących w sporze z KOWR OT Pruszcz Gdański, którego dyrektorem jest Jacek Szaran. Zdaniem rolników działa na ich niekorzyść. Symbolicznym wyrazem ich niezadowolenia były taczki przeznaczone dla obecnego dyrektora.

Zarówno starsi jak i młodzi przedstawiciele powiatów, reprezentujący gospodarstwa rodzinne od początku spotkania przystąpili do merytorycznej dyskusji, chociaż nie pozbawionej emocji. Są rozgoryczeni tym, że priorytet w przyznaniu polskiej ziemi mają nie polscy rolnicy, a spółki z kapitałem zagranicznym. To tym bardziej rażące, że obecna władza wygrała wybory, ponieważ obiecywała utrzymanie polskiej ziemi i strategicznych dziedzin gospodarki w polskich rękach. Po kilku latach – zdaniem rolników – z tych haseł nie pozostało nic. Ponieważ w latach 2023- 2025 wygasają trzydziestoletnie umowy dzierżawy, jest okazja by odzyskać grunty i przekazać je polskim rolnikom, zanim na kolejne dziesiątki lat trafią w inne ręce. Rolników oburzyło stwierdzenie dyr. Białkowskiego, który stwierdził, że obcokrajowcem jest w Polsce Rosjanin, Białorusin lub Chińczyk, ale nie obywatel państwa należącego do UE.

Zaskakujące było to, że na argumenty rolników ze strony przedstawicieli KOWR najczęściej padały odpowiedzi, typu: „nie wiem”, „nie znam sprawy”, „nie jestem władny”, „wielu rzeczy nie rozumiem”, „analizujemy”, „będziemy rozmawiać”. Wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski, przysłuchujący się dyskusji zaproponował, by obie strony spotkały się ponownie w przyszłym tygodniu w Urzędzie Wojewódzkim. Przedstawiciele KOWR zostali zobligowani do zapoznania się ze sprawami przedstawionymi przez rolników i merytorycznie przygotowani przystąpili do dalszych rozmów.

Poniżej przedstawiamy fragmenty spotkania. Całość materiału video będzie dostępna na kanale you tube siozeslupska i na stronie FB Monitora Słupskiego.

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...