niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Oświadczenia majątkowe ex dyrektora ZIM pod lupą Prokuratury

Oświadczenia majątkowe ex dyrektora ZIM pod lupą Prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Chojnicach postanowieniem z dnia 1 września 2023 r wszczęła śledztwo w sprawie oświadczeń majątkowych za lata 2016 – 2022, złożonych byłego dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Słupska Inicjatywa Obywatelska SIO! jest autorem zawiadomienia o możliwości złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń majątkowych za lata 2016-2022, tj. czynu opisanego w art. 233 § 6 K.k. przez ówczesnego dyrektora ZIM, który z pełnił tę funkcję do dnia 30.11.2022 r., kiedy to został odwołany ze stanowiska przez Prezydent Miasta Słupska Krystynę Danilecką Wojewódzką. Zdaniem Stowarzyszenia od 2016 r. wątpliwości budzą wpisy w oświadczeniach majątkowych w pkt VIII czyli „Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu umów zleceń nie kolidujących z wykonywaną pracą”.

Były dyrektor pomimo pracy w ZIM pełnił funkcje związane z nadzorem jako inspektor na podstawie umów zlecenia. Jak wynika z przykładowego oświadczenia majątkowego za 2021 r. osiągnął przychód w kwocie 37.586,52 zł zaznaczając, że umowy te nie kolidowały z wykonywaną pracą w ZIM. Zdaniem Stowarzyszenia, a później Prezydenta Słupska Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej zajęcia te jednak kolidowały z pracą, ponieważ Prezydent Słupska niezwłocznie zwolniła dyrektora, gdyż nadzorował jako inspektor inwestycje, gdzie organem wydającym decyzje budowlane był Prezydent Słupska. Przykładami nadzorowanych inwestycji są: budynki przy ul. Szczecińskiej w Słupsku (tereny po byłej fabryce SAFO) czy budynek Delegatury Izby Lekarskiej w Słupsku przy ul. Moniuszki 7a.

Ustawa z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych w art. 30 ust. 1 przewiduje:

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Skoro po zwolnieniu nie doszło do sprostowania oświadczeń majątkowych przez b. dyrektora ZIM, a on sam nie złożył odwołania do Sądu Pracy od decyzji Prezydenta o zwolnieniu go z zajmowanego stanowiska, Słupska Inicjatywa Obywatelska uznała, że można przyjąć, że w pełni zaakceptował natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę i to, że zawarte umowy zlecenia jednak kolidowały z pełnioną funkcją dyrektora ZIM. Na tej podstawie Stowarzyszenie SIO złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu z art. 233 § 6 k.k. Prokuratura w Chojnicach w dniu 1 września wszczęła śledztwo w tej sprawie.

O wynikach śledztwa będziemy informować na naszych łamach.

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...