niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden z radnych Rady Miejskiej nie opowiedział się po jej stronie. Niedawno okazało się, że podstawa zwolnienia była kompletnie niezasadna.

Radna Renata Stec była przez wiele lat pracownikiem w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku na stanowisku administratora wspólnot mieszkaniowych. Zbierała bardzo dobre oceny swojej pracy. Gdy sytuacja w Spółce stała się nie do zniesienia dla niej z uwagi na liczne nadużycia wobec podległych jej i nie tylko wspólnot mieszkaniowych, postanowiła odejść. Niestety Spółka ją wyprzedziła i zwolniła ją dyscyplinarnie.

Następnym krokiem PGM sp. z o.o. było złożenie w dniu 10.11.2020 r. kompletnie niezasadnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Spółce. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Słupsku z dn. 23.03.2021 r. doszło do umorzenia śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego.

Głównymi podstawami umorzenia śledztwa były: „(…) zgodnie z obowiązującą w polskim systemie prawnym swobodą działalności gospodarczej świadczenie usług w zakresie administrowania nieruchomościami nie jest działalnością reglamentowaną, a właściciele lokali mają pełną swobodę w wyborze usługodawcy spośród podmiotów operujących na wolnym rynku. Zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na to, że członkowie wskazanych w zawiadomieniu wspólnot, decydując się na wypowiedzenie umów spółce PGM robili to świadomie i z własnej woli. Nie stwierdzono aby ich działania były efektem przymusu. Jednocześnie umowy wiążące wspólnoty ze spółką PGM nie zawierały klauzul ograniczających możliwość ich wypowiedzenia”.

W toku postępowania przygotowawczego doszło do przesłuchania kilkudziesięciu przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych z obszaru Słupska, którzy obszernie wyjaśnili przyczyny odejść ich wspólnot z PGM z powodu rażących zaniedbań Spółki, a także zeznawali, że radna Renata Stec nie miała nic wspólnego z powzięciem przez ich wspólnoty decyzji o odejściu. Postanowienia o umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę „Pokrzywdzona” Spółka, nawet nie zaskarżyła do Sądu i cała sprawa została prawomocnie zakończona.

Spółka nie zwracając uwagi na treść postanowienia o umorzeniu śledztwa z powodu braku znamion czynu zabronionego wytoczyła w dniu 15.11.2022 r. (po przeszło roku od umorzenia śledztwa) przeciwko radnej Stec przed Sądem Okręgowym w Słupsku powództwo o zapłatę odszkodowania w kwocie 78.619,44 zł + odsetki i koszty procesu. Sąd Okręgowy w Słupsku w dniu 5.12.2023 r. wydał nieprawomocny wyrok. O treści tego jakże ciekawego dla mieszkańców Słupska wyroku Redakcja poinformuje w następnym artykule.

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...