niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie PGM na straty przez zarząd Spółki.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 5.12.2023 r. (Sygn. akt V P – Pm 13/22) doszło do oddalenia powództwa PGM sp. z o.o. W powództwie tym spółka komunalna domagała się od radnej odszkodowania za to, że odchodzą od niej masowo wspólnoty mieszkaniowe. Niestety PGM i jej prawnik nie przyjmują do wiadomości, że odchodzenie wspólnot związane jest z niskim poziomem administrowania.

Sąd Okręgowy w wyroku stwierdził: (…) Kuriozalnym uznać należy zarzut powódki (PGM), że działania pozwanej (R. Stec) skutkowały złożeniem wypowiedzeń na przestrzeni 2 dni pomiędzy 28 a 30 września 2020 r. (…) Zważyć należy, że właściciele wspólnot mają pełną swobodę komu powierzą zarząd/administrowanie częściami wspólnymi nieruchomości. Powódka nie wykazała, aby pozwana wpływała w jakikolwiek sposób na decyzje właścicieli. Natomiast przedstawiciele wspólnot słuchaniu w sprawie zaprzeczyli jakoby pozwana miała jakikolwiek wpływ na ich decyzję. Były to samodzielne decyzje właścicieli mieszkań- członków wspólnot. (…) W ocenie Sądu gdyby wspólnoty były zadowolone z dotychczasowej współpracy z PGM – to niewątpliwie co najmniej część z nich nadal współpracowałaby ze spółką. Nie budzi też wątpliwości to, że gdyby spółce zależało na dalszej współpracy ze wspólnotami które wypowiedziały umowę – to przede wszystkim złożono by im bardziej konkurencyjną ofertę – brak takich ofert świadczył o akceptacji wypowiedzeń.

Treść orzeczenia Sądu I instancji nie daje szans powodzenia w II instancji i spowoduje tylko wzrost kosztów niepotrzebnego procesu. Niestety problemu tego nie widzi PGM i prawnik obsługujący Spółkę.

Aby zaoszczędzić pieniądze Spółki (czytaj: mieszańców Słupska) po wygranej w Sądzie Okręgowym, radna Renata Stec kierując się przede wszystkim interesem Miasta Słupska zwróciła się na piśmie do Prezydent Krystyny Danileckiej -Wojewódzkiej i prezes PGM Agnieszki Zwierz o zawarcie ugody, w której radna gotowa była zrzec się przyznanych na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie aż 5.400,00 zł. Ugoda mogła zakończyć nikomu niepotrzebny spór bez żadnych ujemnych konsekwencji dla Spółki i przede wszystkim mieszkańców Słupska. Niestety oferta została odrzucona i Spółka na koszt mieszkańców dalej chce się procesować i powiększać i tak nie małe już koszty, które obciążą nas wszystkich.

O ostatecznym wyniku tej sprawy Redakcja poinformuje na łamach Monitora. Zdaniem radnej Stec PGM chce przeciągnąć ostateczne zamknięcie sprawy na czas po wyborach samorządowych, aby ostateczny i wielce prawdopodobne, że niekorzystny wyrok nie zaszkodził obecnej Prezydent i prezes PGM. Redakcja dysponuje obszerną dokumentacją sądową, z której wynika, że wskutek wnoszenia powództw o zapłatę do Sądu Rejonowego w Słupsku przez prawnika PGM doszło do zasądzenia na rzecz pozwanych mieszkańców Słupska dziesiątek tysięcy złotych kosztów zastępstw procesowych z powodu oddalania powództw. Niestety za powyższe płacą wyłącznie mieszkańcy Słupska w podwyżkach czynszów itp., a rozliczeń osób odpowiedzialnych za ten stan w PGM jak zwykle brak.

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...