niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Tak się robi interesy...

Tak się robi interesy…

Sprawa zakończenia działalności gospodarczej przez znanego słupskiego przedsiębiorcę budzi wiele kontrowersji, podobnie jak pozostawienie ponad 100 osobowej załogi przez wiele miesięcy bez wynagrodzeń i bez wypowiedzeń, a także mamienie jej wznowieniem produkcji po pozyskaniu nowego inwestora . O kontrahentach pozostawionych na lodzie bez zapłaty nawet nie ma co wspominać.

Smaczku sprawie dodaje fakt celowego wnoszenia sprzeciwów od nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, które były wydawane przez Sąd Rejonowy w Słupsku. Dzięki tym sprzeciwom sprawa przeciągały się do roku czasu, pracownicy nie mogli przystąpić do egzekucji przeciwko swojemu pracodawcy, a ten mógł spokojnie wyprowadzać swój majątek.

Gdy zagłębimy się w szczegóły na jaw wychodzą dziwne przesunięcia majątkowe po stronie Bronisława B. Otóż przedsiębiorca  w trakcie trwania postępowania upadłościowego prowadzonego topornie przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy (sygn. akt VI GU 121/20/EK) wyzbył się następujących nieruchomości przy ul. Portowej 7, w których mieściło się przedsiębiorstwo:

1) działka nr 46/22 (KW SL1S/000…./0) – własność przeniesiona w dn. 21.05.2020 r. na rzecz ALU-POLI FRONT Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowo Gdańskie – umowa pożyczki oraz umowa przeniesienia własności nieruchomości i umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, Rep. „A” nr 2169/2020, notariusz z Sopotu;

2) działka nr 47/3 (KW SL1S/00…../1) – własność przeniesiona w dn. 21.05.2020 r. na rzecz ALU-POLI FRONT sp. z o.o., z siedzibą w Jankowo Gdańskie – umowa pożyczki oraz umowa przeniesienia własności nieruchomości i umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, Rep. „A” nr 2169/2020, notariusz z Sopotu;

3) działka nr 46/45 (KW SL1S/000……./6) – własność przeniesiona w dn. 21.05.2020 r. na rzecz POLI FRONT sp. z o.o. z siedzibą w Jankowo Gdańskie – umowa pożyczki oraz umowa przeniesienia własności nieruchomości i umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, Rep. „A” nr 2185/2020, notariusz z Sopotu;

4) działka nr  133/1 (KW SL1S/000……./3) – własność przeniesiona w dn. 21.05.2020 r. na rzecz ALU FRONT sp. z o.o. z siedzibą w Jankowo Gdańskie – umowa pożyczki oraz umowa przeniesienia własności nieruchomości i umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, Rep. „A” nr 2185/2020, notariusz z Sopotu.

Wartym podkreślenia jest fakt, że wszystkie te spółki zostały utworzone w dn. 13.05.2020 r., tj. zaledwie 7 dni przed zakupem nieruchomości p. Bronisława i wszystkie mają zaledwie 5.000,00 zł kapitału zakładowego przy wartości nabywanego majątku w setkach jak nie milionach złotych. Wspólnym mianownikiem dla tych spółek jest ta sama siedziba, ta sama osoba prezesa zarządu i ten sam wspólnik będący jednocześnie prezesem zarządu…

Ciekawe są także okoliczności zmiany właściciela dyskoteki Miami Nice przy ul. Jedności Narodowej w Słupsku, która w dn. 2.07.2019 r. została darowana aktem notarialnym na rzecz członków najbliższej rodziny Bronisława B., którzy następnie w dn. 23.04.2020 r. dokonali sprzedaży tej nieruchomości na rzecz znanego małżeństwa słupskich restauratorów, którzy najprawdopodobniej będą chcieli w tym miejscu otworzyć ekskluzywną restaurację.

Prokuratura Rejonowa w Słupsku prowadząca postępowanie przeciwko Bronisławowi B. oszacowała, że doszło do pokrzywdzenia pracowników na łączną kwotę ok. 500.000,00 zł. Tymczasem z prostych wyliczeń jednego z pracowników wynika, że kwota zaległości wobec różnych podmiotów wynosi ok. 4.000.000,00 zł!!!

Z uwagi na rozwojowość sprawy do tematu jeszcze wrócimy na naszych łamach.

Michał Górecki

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...