niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Co ukrywa PGM?

Co ukrywa PGM?

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. skrzętnie ukrywa informacje o swojej polityce finansowej. Rąbka tajemnicy odkrywamy poniżej.

Redakcja Monitora Słupskiego wnioskiem z dn. 4.02.2021 r. zwróciła się zgodnie z ustawą Prawo prasowe do prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku z następującymi zapytaniami:

  1. Wykazu kosztów (ilość spraw przegranych i suma kosztów) procesu przyznanych pozwanym dłużnikom przez Sąd Rejonowy w Słupsku i Sąd Okręgowy w Słupsku
    w sprawach z powództwa Miasta Słupsk o należności czynszowe/odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych począwszy od dn. 1.01.2015 r. do dnia udzielenia odpowiedzi;
  2. Proszę o kserokopię umowy, na podstawie której mec. (…) działa w imieniu Miasta
    w sprawach o zapłatę;
  3. wykazu zaległości Miasta wobec wspólnot mieszkaniowych, w których posiada swoje lokale – nazwa wspólnoty, kwota zaległości, za jaki okres i za ile lokali;
  4. które remonty we wspólnotach zostały wykonane z inicjatywy Miasta Słupsk jako jednego ze współwłaścicieli we wspólnocie?
  5. Jeśli w budynku wspólnoty mieszkaniowej są lokale komunalne, których mieszkańcy korzystają z części wspólnej nieruchomości i mają wysokie zaległości w opłatach czynszowych skąd Miasto Słupsk jako jeden ze współwłaścicieli we wspólnocie bierze pieniądze na opłaty do wspólnoty za te lokale?

Pismem z dn. 15.02.2021 r. Prezes PGM sp. z o.o. pani Ewa Wach odmówiła odpowiedzi na zadane pytania podnosząc, że „oczekiwane informacje należy kwalifikować jako informacje przetworzone, podlegające udostępnieniu jedynie w sytuacji wykazania przez wnioskodawcę szczególnej istotności dla interesu publicznego”. Redakcja jest zdumiona taką odpowiedzią. Być może pierwszy raz w historii słupskiej prasy dochodzi do tak kuriozalnej sytuacji, że Redakcji odmawia się udzielenia informacji prasowej. Zadane pytania dotyczyły polityki finansowej Miasta Słupsk/PGM sp. z o.o. Pytania te zostały zadane z uwagi na wnioski kierowane przez mieszkańców do Redakcji Monitora.

Z posiadanych danych przez Redakcję wynika, że z powodu pozywania przez Miasto lokatorów za przedawnione należności czynszowe (sprzed nowelizacji ustawy
o uwzględnianiu zarzutu przedawnienia przez sądy z urzędu) dochodzi do podnoszenia zarzutów przedawnienia przez profesjonalnych pełnomocników w osobach radców prawnych lub adwokatów reprezentujących lokatorów, w konsekwencji czego dochodzi do oddalania powództw i przyznawania na rzecz pozwanych kosztów procesu w kwotach od 1.800,00 zł do nawet 4.800,00 zł. W końcówce zeszłego roku tylko z dwóch spraw Miasto zamiast otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych należności czynszowych zapłaciło na rzecz dłużników z pieniędzy mieszkańców kwotę 8.400,00 zł kosztów procesu! Wg posiadanych informacji straty Miasta z powodu niefrasobliwości działu windykacji i radcy prawnego sięgają dziesiątek tysięcy złotych.

Kolejną ważną kwestią jest zaległość Miasta wobec wspólnot mieszkaniowych, w których posiada swoje lokale. Zgodnie z art. 15.1 ustawy o własności lokali: Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Z posiadanych informacji przez Redakcję zaległości Miasta wobec wspólnot mieszkaniowych wynoszą dziesiątki jak nie setki tysięcy złotych, a dzięki temu, że zdecydowaną większością wspólnot administruje Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. (100% udziałów Miasta), to nie jest dokonywana wobec Miasta jakakolwiek windykacja. Przykładem Wspólnoty Mieszkaniowej (nieadministrowanej w tym przypadku przez PGM sp. z o.o.) jest Wspólnota Mieszkaniowa Bora Komorowskiego 2, gdzie zaległość wynosi kilka tysięcy złotych. Taka postawa Miasta doprowadza wspólnoty mieszkaniowe do dużej szkody majątkowej i niemożliwości np. prowadzenia przez wspólnoty niezbędnych remontów.

Prosimy czytelników o zgłaszanie na maila Redakcji informacji o zaległościach Miasta wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu posiadanych w nich lokali.

Do sprawy powrócimy.

Sebastian Laskowski

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...