niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Węzeł, węzełek, przystanek!

Węzeł, węzełek, przystanek!

Już na początku obrad sesji RM emocje wzbudził punkt dotyczący Porozumienia Miasta Słupska z Powiatem Słupskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Po raz kolejny okazało się, że władzom Słupska najgorzej idzie sformułowanie odpowiedzi na pytania niewygodne, a do takich na pewno ostatnimi czasy można zaliczyć zadane przez radną R. Stec.

Podczas lutowej sesji RM, rozmawiano m in o porozumieniu pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. W projekcie porozumienia pojawił się zapis zobowiązujący spółkę PKS do przeniesienia siedziby w granice administracyjne Słupska.

A co z innymi przewoźnikami, którzy funkcjonują na terenie miasta , a mają swoje siedziby poza Słupskiem? Może ich też należałoby zobowiązać do przeniesienia swoich siedzib do Słupska? – zapytała radna Renata Stec.

Sekretarz Miasta Łukasz Kobus odpowiadając radnej stwierdził, że prezydent Słupska jest zobowiązana z mocy przepisów do tego, aby dbać o interes miasta, stąd taka propozycja wobec PKS. Kwestię prywatnych przewoźników skrzętnie przemilczał. Z kolei Jan Lange, odnosząc się do zapytania radnej przyznał, że źle by było , gdyby prezydent miasta czy Rada Miasta wpływała na to, gdzie firmy mają mieć swoją siedzibę. Skoro jednak postawiono taki warunek PKS, to radny uznał, że mógłby on dotyczyć wszystkich przewoźników, z tym, że do przeniesienia siedzib w granice administracyjne Słupska… miałby ich nakłaniać Starosta Słupski.

To już będzie zmartwieniem starosty, jak on wpłynie na firmy, którym udziela zezwolenia na obsługę poszczególnych gmin . My nie mamy takich uprawnień, aby nakazać komuś mieć siedzibę w granicach miasta – dodał Jan Lange.

Skąd u radnego Langego przekonanie, że Starosta Słupski ma takie uprawnienia? Czy wychodząc z tą propozycją radny zakłada, iż Starosta Słupski nie zadba o interes swojego samorządu i będzie nakłaniał firmy działające na jego terenie do przeniesienia siedzib w granice Słupska, a tym samym pozbawiał się dochodów do budżetu? Mało prawdopodobne rozwiązanie.

W tok dyskusji wpisało się drugie zapytanie radnej Renaty Stec dot budowy węzła transportowego za torami. Przypomnijmy: dojazd do obiektu prowadzi z ul Towarowej. Pierwotnie ta ulica miała być wjazdem technicznym, ponieważ skrzyżowanie z ul Zygmunta Augusta i Piotra Skargi i Sobieskiego nie spełnia warunków do ruchu autobusowego. Wjazd pierwotnie był zaplanowany od ronda Sobieskiego – Banacha. Przez teren działek miała zostać wybudowana szeroka droga dojazdowa, której nie będzie. Z wcześniej uzyskanych informacji w Starostwie Powiatowym w Słupsku wynika, że bez tej drogi i odpowiednio dużej przestrzeni nowego dworca przeniesienie dworca PKS z ul Kołłątaja nie ma racjonalnych przesłanek. Skoro PKS zostaje przy ul Kołłątaja, to czy nowy kosztowny dworzec będzie służył głównie prywatnym przewoźnikom i dla nich zostanie wybudowany?

Budujemy dla naszych mieszkańców, nie dla prywatnych przewoźników! – zareagowała błyskawicznie przewodnicząca RM , co w świetle faktów wydaje się mało przekonującym stwierdzeniem.

W tym momencie do dyskusji włączyła się prezydent Słupska Krystyna Danilecka – Wojewódzka. Poinformowała, że wielomilionowa inwestycja za torami zwana węzłem transportowym to… przystanek autobusowy!

Węzeł transportowy nie jest dworcem, gdzie będą postoje 24- godzinne autobusów, tylko one będą się zatrzymywały, wysadzały i zabierały ludzi – tłumaczyła radnym prezydent KDW. On jest budowany ze środków miasta, środków zewnętrznych dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych, którzy będą korzystali z przystanku zwanego węzłem transportowym.

Wypowiedź p prezydent może byłaby zabawna, gdyby nie to, że w ramach wielomilionowej inwestycji nie powstanie węzeł ani nawet węzełek transportowy, tylko najdroższy w Polsce przystanek autobusowy. Skoro mamy najdroższego w Polsce orlika, najdroższy akwapark, to czemu nie najdroższy przystanek?

Przypomnijmy więc p prezydent i radnym, że przystankiem jest miejsce z informacją o rozkładzie jazdy, przeznaczone do wsiadania i wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, oznaczone w sposób określony w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym. W Ustawie regulującej zasady publicznego transportu publicznego stosuje się określenie “dworzec” jako miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajduje się w szczególności kilka stanowisk komunikacyjnych, budynek z punktem sprzedaży biletów oraz punktem informacji dla podróżnych. P. prezydent mówiąc na sesji, że to nie będzie dworzec, ponieważ nie będą w tym miejscu 24 – godzinne postoje autobusów popełniła kolejny błąd myląc pojęcie dworca i zajezdni. Takie postoje możliwe są w zajezdniach zw.bazami. To one dysponują placami i halami postojowymi do przechowywania pojazdów oraz placami manewrowymi, a nawet stacją paliw i myjnią. Jak to możliwe, że radni nie zareagowali na użycie przez p prezydent określenia „przystanek” w odniesieniu do planowanej kosztownej inwestycji i nie zwrócili uwagi pomieszanie pojęć, które definiują odpowiednie ustawy?

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...