niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Sąd ogłosił upadłość znanego producenta okien

Sąd ogłosił upadłość znanego producenta okien

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dn. 17.03.2021 r. (sygn. akt VI GU 121/20) ogłosił upadłość znanego producenta okien Bronisława Bajcara. Sąd jednocześnie wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczeniao o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego.

Postępowanie toczyło się na wniosek jednego z pracowników fabryki, któremu pracodawca zalegał kilkadziesiąt tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia. Postępowanie trwało przeszło rok czasu. W tym czasie wyznaczony przez Sąd tymczasowy nadzorca sądowy dokonywał oszacowania majątku przedsiębiorcy i zliczał zadłużenie z wielu tytułów. W trakcie trwania tego postępowania Dłużnik dokonał zbycia najwartościowszych składników swojego majątku.

Postanowienie Sąd Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dn. 17.03.2021 r. jest nieprawomocne. Strony postępowania w celu zaskarżenia postanowienia muszą wystąpić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia o uzasadnienie, a następnie w terminie 7 dni wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wobec powyższego otwiera się obecnie droga do stwierdzenia bezskuteczności w stosunku do masy upadłości przeniesienia własności nieruchomości Dłużnika przy ul. Portowej 7 i Jedności Narodowej (dyskoteka Miami Nice kupiona przez znanych słupskich restauratorów od najbliższej rodziny Dłużnika). W lutym b.r. doszło do sprzedaży w drodze licytacji nieruchomości położonej przy ul. Nad Śluzami 15a w Słupsku za kwotę przeszło 700.000,00 zł. Obecnie wierzyciele czekają na podział środków przez komornika. Wszystkie inne nieruchomości od tej pory zbywane będą przez syndyka masy upadłości.

Do sprawy wrócimy..

Antoni Michał Górecki

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...