niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Emeryci mundurowi w służbie administracji

Emeryci mundurowi w służbie administracji

W Słupsku wiele ważnych stanowisk w urzędach zajmują emeryci mundurowi pobierający nieraz wielotysięczne emerytury. Cierpi na tym młoda, wykształcona lokalna młodzież zmuszona do poszukiwania z tego powodu pracy w innych dużych ośrodkach miejskich.

Zacząć należy od Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Pomimo wielu reform prokuratury rządów „Dobrej zmiany” na kierowniczym stanowisku Dyrektora Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego zasiada pan Wojciech Rakowski, absolwent szkół wojskowych, który od blisko 20 lat piastuje to stanowisko. Uprawnienia emerytalne na zasadach ogólnych nabył w styczniu 2013 r. Jak informuje Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Paweł Wnuk w Prokuraturze tej: „zatrudnionych jest łącznie 6 pracowników, którzy w związku z uprzednio wykonywanym zawodem żołnierza albo funkcjonariusza policji albo funkcjonariusza administracji skarbowej skorzystali z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, 3 z tych pracowników zatrudnionych jest w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku na stanowisku asystenta prokuratora, 2 na stanowisku kierowcy, a 1 na stanowisku dyrektora finansowo-administracyjnego”.

Następną znaną osobą dla słupszczan jest były Komendant Miejski Policji w Słupsku, pan Andrzej Szaniawski, który po przejściu na emeryturę znalazł spokojną przystań jako cywilny wykładowca w Szkole Policji w Słupsku. Komendant Szkoły Policji odmówił udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi na zadane przez Redakcję pytanie.

Kolejnym byłym komendantem – tym razem Straży Miejskiej w Słupsku (wcześniej KMP Słupsk) jest pan Waldemar Fuchs, który pełni funkcję szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Łącznie w starostwie powiatowym w Słupsku zatrudnionych jest 3 emerytów służb mundurowych.

Do niedawna funkcję Kierownika słupskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pełnił były komendant Szkoły Policji w Słupsku pan Jacenty Bąkiewicz. Po pewnych roszadach kadrowych został odwołany ze stanowiska. Redakcja nie posiada informacji  o jego ewentualnej dalszej pracy w administracji.

Nie należy w żadnym wypadku podważać kompetencji wymienionych w artykule osób do pracy na zajmowanych stanowiskach, gdyż są one niekwestionowane, ale… Wielu młodych, wykształconych i z doświadczeniem słupszczan co roku opuszcza miasto w poszukiwaniu lepszego życia w dużych ośrodkach miejskich, gdzie znajdują pracę adekwatną do swoich kwalifikacji. Osoby te zamiast działać z korzyścią dla lokalnych społeczności zasilają i tak już przesycone młodymi pracownikami duże miasta. Jeśli nie dojdzie do odwrócenia tych niekorzystnych zmian Słupsk stanie się pustynią jeśli chodzi o perspektywiczną młodzież. Tylko oddanie m. in. ww. dobrze płatnych stanowisk w ręce młodych słupszczan zatrzyma ich exodus z naszego miasta.

Antoni Michał Górecki

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...