niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne W sercu Słupska,obok najważniejszych instytucji (starostwo powiatowe i Sąd Rejonowy) od wielu...

W sercu Słupska,obok najważniejszych instytucji (starostwo powiatowe i Sąd Rejonowy) od wielu lat stoi zagrażająca bezpieczeństwu przechodniów nieruchomość, którą obciąża hipoteka na rzecz Miasta Słupska na kwotę 810.000,00 zł.

Nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 1 o powierzchni 571 m² nabyła w trybie bezprzetargowym firma Taurus Finanse sp. z o.o., której szefował ówcześnie pan Mariusz Kowalski, zmarły już były prezes stacji telewizyjnej Kanał 6, odpowiedzialnej za bezpłatne użytkowanie blisko 100 km światłowodów pod ulicami Słupska. O problemach związanych z tą kamienicą jako pierwsza przed dwoma laty poinformowała Słupska Inicjatywa Obywatelska SIO!.

Jak informuje Rzecznik prasowa Monika Rapacewicz na dzień 14.04.2021 r. zaległość z tytułu wykupu nieruchomości wynosi 194.627,76 zł i dotyczy rat za 2020 oraz 2021 r. przy czym:

– należność główna wynosi: 180.000,00 zł;

– odsetki liczone na dzień 14.04.2021 r.: 5.493,70 zł;

– oprocentowanie na dzień 31.03.2021 r.: 9.134,06 zł.

Przypomnijmy, że roczne raty wynoszą po 90.000 zł + należne odsetki płatne do dnia 31 marca każdego roku. Ponadto Rzecznik poinformowała, że „zaległości Taurus Finanse Sp. z o.o. za 2020 r. dochodzone będą w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego. Nastąpi to po uzyskaniu klauzuli wykonalności dla aktu notarialnego. Stosowny wniosek złożono w Sądzie Rejonowym w Słupsku w dniu 28.05.2020 r. Natomiast zaległość za 2021 rok objęto wezwaniem do zapłaty sporządzonym w dn. 13.04.2021 r.” (prawdopodobnie po złożonym zapytaniu przez Redakcję).

Z powyższego wynika, że Miasto robi wszystko, aby nie doszło do spłaty wierzytelności. Od 11 miesięcy czeka na nadanie przez sąd klauzuli wykonalności, w sytuacji gdy zgodnie z art.781Kodeksu postępowania cywilnego Sąd rozpoznaje taki wniosek niezwłocznie, nie późnej niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. Miasto milczy na temat pisemnego ponaglenia Sądu w tej sprawie.

Przy sprzedaży nieruchomości doszło do obciążenia jej hipoteką umowną na rzecz Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Słupska na kwotę 810.000,00 zł, zabezpieczającą zapłatę reszty ceny sprzedaży. Jednakże po wielu latach nie wykonania żadnych prac remontowych, działania czynników atmosferycznych i ludzkich, budynek ten nadaje się jedynie do wyburzenia. Smaczku dodaje fakt, że obecnym prezesem zarządu Taurus Finanse sp. z o.o. jest nieuchwytny obywatel Ukrainy.

Warto podkreślić, że budynek ten wpisany jest na listę Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Województwa Pomorskiego pod pozycją nr 12 i sprawę dotyczącą jego złego stanu technicznego prowadzą: Pomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

O przebiegu sprawy informować będziemy na bieżąco.

Antoni Michał Górecki

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...