niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Popularne Były drzewa, nie ma drzew, a sprawa jest!

Były drzewa, nie ma drzew, a sprawa jest!

W grudniu 2020 r Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło zaskarżoną decyzję wójta Gminy Słupsk z 2015 r i umorzyło postępowanie w całości. Wobec umorzenia postępowania spółka nie ma obowiązku zapłaty kary pieniężnej za wycinkę 160 drzew w Bierkowie bez zezwolenia. W połowie lutego 2021 r Gmina Słupsk zwróciła 70 530 zł wypłaconych przez spółkę na podstawie decyzji SKO z 2019 r.

Sprawa dotyczy kary za wycinkę drzew w Bierkowie przez PGK bez zgłoszenia tego zamiaru wójtowi Gminy Słupsk. Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w 2015 r. Do dnia dzisiejszego nastąpiły dwie zmiany w ustawie i za każdym razem sprawa była rozpatrywana wg zmienionych przepisów prawa. W opinii prawników złamano podstawową zasadę, że „prawo nie działa wstecz”. Ich zdaniem wydarzenie z maja 2015 r powinno być rozpatrywane w zgodzie z zapisami wówczas obowiązującymi w ustawie. Co więcej , przyczyna problemu kryje się w braku jednego zdania w tekście zmienianych zapisów, mówiącego o tym, że do postępowań wszczętych przed zmianą zapisów w ustawie stosuje się przepisy dotychczasowe. Pierwsza zmiana w przepisach pojawiła się w 2015, a druga w 2016 r. Wówczas w Polsce stała się głośna wycinka drzew w Białowieży i sprawa ministra Szyszki, więc wydano przepisy, na mocy których pozwolono na wycinkę drzew bez zezwoleń, bez zgłaszania wójtowi czy prezydentowi zamiaru wycinki.

Wycinka nastąpiła, gdy nowe przepisy nie obowiązywały czyli w maju 2015 r. Po miesiącu od zdarzenia wójt Gminy Słupsk B. Dykier wydała decyzję na kwotę półtora mln zł za bezprawne wycięcie drzew. PGK odwołało się od tej decyzji i złożyło skargę do WSA i do NSA. W międzyczasie zmieniły się przepisy dot. opłat za wycinkę i kwota została skorygowana . W listopadzie 2015 roku wydana została nowa decyzja na kwotę miliona zł. Po trzech latach, w lipcu 2018 r NSA wydał wyrok korzystny dla gminy i uchylił decyzję SKO, nakazując ponowne rozpatrzenie sprawy z uwagi na brak rzetelnego zgromadzenia dowodów.

SKO ponownie zajęło się sprawą i w lutym 2019 r. wydało swoją decyzję na kwotę 70 tys zł za wycinkę na terenie, na którym jest cmentarz dla zwierząt (teren z przeznaczeniem nie jest terenem rolnym). Pozostałego terenu nie uwzględniono w decyzji, ponieważ na podstawie zmienionych przepisów właściciele gruntów rolnych mogą wycinać drzewa bez pozwolenia.

Ja się nie chciałam z tym pogodzić – komentuje sprawę wójt Barbara Dykier. Nie może być w państwie prawa czegoś takiego, że prawo działa wstecz. Ponieważ gmina jako organ wydający decyzję nie ma statusu strony i nie może odwołać się od decyzji SKO, zrobiliśmy to poprzez prokuraturę. Wystąpiliśmy w kwietniu 2019 r do prokuratora z prośbą, aby zaskarżył decyzję na kwotę 70 tys zł do SKO. Prokurator dopiero w sierpniu wystąpił do NSA o zbadanie jeszcze raz tej sprawy.

W lutym 2020 r NSA sąd ponownie uchylił decyzję SKO i skierował do ponownego rozpatrzenia. W grudniu 2020 r SKO umarza postępowanie, uzasadniając decyzję tym, że minęło 5 lat od wydania pierwszej decyzji wójta!!!

Oczywiście ja się z tym nie godzę – mówi wójt Barbara Dykier. Szykujemy ponowne wystąpienie do prokuratury. Mamy na to pół roku. Mam tę świadomość, że może nie wygramy, ale chcę, żeby sądy i prokuratorzy widzieli jak opieszale wygląda postępowanie w tak prostej sprawie: od maja 2015 r. grudnia 2020 r. Niech sąd zajmie stanowisko , czy SKO zrobiło prawidłowo umarzając to postępowanie. Żądane przez gminę pieniądze są karą za złamanie ówczesnych przepisów i wycinkę drzew bez zgłoszenia tego zamiaru w gminie. Te procedurę złamano i spółka powinna ponieść karę.

Czy wynik sprawy byłby inny, gdyby nie zmarnowano 3 lat na trwanie procesu sądowego? Czy wynik byłby inny, gdyby SKO nie wydawało decyzji od lutego do grudnia i gdyby nie złamano zasady, że prawo nie działa wstecz? Czy opieszałość miała skutkować ewentualnym przedawnieniem się ewentualnej odpowiedzialności finansowej byłego prezesa PGK?

Bożena Bugańska

POPULARNE

Radni zajęli się skargą na Prezydent Słupska. Jaką podjęli decyzję?

Słupska Inicjatywa Obywatelska złożyła do RM skargę na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Pierwszy zarzut dot. nienależytego wykonania obowiązków jako Prezydenta i złamanie...

Razem jesteśmy siłą! Słupsk protestuje z rolnikami w całym kraju. Do protestu dołączają przedstawiciele innych branż

Ponad 500 rolników wyruszyło na ulice Słupska 20 lutego. To kolejna już odsłona protestu przeciwko sprowadzaniu do Polski żywności spoza Unii Europejskiej,...

Zabawa PGM w procesowanie się za pieniądze mieszkańców

Bezmyślnych prób atakowania radnej Renaty Stec następuje ciąg dalszy. O prawomocnie umorzonym śledztwie z zawiadomienia PGM już pisaliśmy, teraz czas na narażanie...

Kompromitacja PGM w starciu z Renatą Stec

Ponad 3 lata temu, gdy doszło do dyscyplinarnego zwolnienia radnej Renaty Stec przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku żaden...